Testimonial 4

Testimonial 5
November 12, 2015

Testimonial 4

Alhamdulillah, akhirnya rumah ideal yang kami idam-idamkan selama ini terwujud berkat bantuan pak ujang syamsudin dan teamnya di CBS. Rumah kami menjadi lebih ideal dan sangat nyaman ditempati.